Skip links

Samengestelde gezinnen

Het vormen van een samengesteld gezin kan uitdagend zijn en veel emoties met zich meebrengen.

Therapie kan hierbij helpen en ouders spelen een belangrijke rol bij het succesvol navigeren van deze uitdagingen. Tijdens de therapie kunnen ouders leren hoe ze effectief kunnen communiceren met elkaar en met de kinderen om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelt. Het aanpakken van eventuele onopgeloste emoties en problemen uit het verleden is hierbij belangrijk.

Ouders kunnen ook leren hoe ze op een constructieve manier kunnen omgaan met conflicten en uitdagingen die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Dit omvat onder meer het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om gezonde en positieve relaties op te bouwen en te onderhouden binnen het gezin.

Contactgegevens

Afspraak inplannen